• Danh sách chương
 • Cài đặt
  Màu nền
  Font chữ
  Cỡ chữ
  {{settingThemes.fontSize}}px
  Chiều rộng khung
  {{settingThemes.lineWidth}}px
  Giãn dòng
  {{settingThemes.lineHeight}}%
Chương 1845: Hóa Thần trung kỳ
— QUẢNG CÁO —
Nhục thân diễn pháp!

Đang tham ngộ bên trong, Tần Tang dần dần minh ngộ, đây là Nhật Luân Ấn chân chính áo nghĩa.

Người tu hành một khi thi triển cái này ấn, điều động toàn thân nguyên tinh, lấy khí huyết diễn Kim Dương phương pháp, diệu nhật theo thế, bộc phát ra uy lực kinh khủng.

Đốt núi nấu biển, uy mãnh vô cùng!

Hắn mới được truyền thừa, chỉ lĩnh ngộ da lông, đã có thể đoán được Nhật Luân Ấn đại thành uy lực đáng sợ.

Đối thủ thực lực hơi kém, sợ rằng sẽ tại chỗ đốt cháy thành tro, hài cốt không còn.

Đây là sát phạt chi ấn, Đại Kim Cương Luân Ấn cũng không kịp vậy.

Tần Tang nhớ tới trước đó suy đoán, Đại Kim Cương Luân Ấn thắng ở toàn diện, còn lại chư ấn rất có thể tượng Nội Sư Tử Ấn một dạng, có chỗ thiên về, quả nhiên tại Nhật Luân Ấn tìm được chứng minh.

Luyện thành cái này ấn, không cách nào đối tự thân mang đến rõ rệt đề thăng, nhưng thu được một môn cường đại ngăn địch thần thông.

Bất quá, cái này ấn cùng Nội Sư Tử Ấn lại có khác nhau, Nội Sư Tử Ấn uy năng tại chữ

Vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung=============

truyện tận thế hay : Sông Băng Tận Thế, Ta Trữ Hàng Chục Tỷ Vật Tư

Ta Tại Lê Sơ Làm Quân Phiệt

Vạn Biến Hồn Đế

Vạn Biến Hồn Đế

Phái Ta Làm Gián Điệp, Người Liên Hệ Đúng Là Nữ Đế

liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan