Yếm Bút Tiêu Sinh

 • Đế Bá

  Đế Bá

  Ngàn vạn năm trước, Lý Thất Dạ trồng xuống một cây Thúy Trúc.Tám trăm vạn năm trước, Lý Thất Dạ nuôi một đầu cá chép.Năm trăm vạn năm trước, Lý Thất Dạ thu dưỡng một cái tiểu cô nương.... ... ... ... ...Hôm nay, Lý Thất Dạ tỉnh lại sau giấc ngủ, Thúy Trúc tu luyện thành thần linh, cá chép hóa thành Kim Long, tiểu cô nương trở thành Cửu Giới Nữ Đế.Đây là một cái dưỡng thành cố sự, một cái bất tử Nhân tộc tiểu tử dưỡng thành Yêu Thần, dưỡng thành Tiên thú, dưỡng thành Nữ Đế cố sự.
  • Huyền Huyễn
  • 6285 chương
  • 15.8M
  • 25.5K
 • Phù Đế

  Phù Đế

  Thiên làm phù, trấn vạn thế, vì phù, diệu chúng sinh.Tùy tiện tiểu phù, liền có thể lui ngũ tổ tám thánh.Tiện tay một bút, liền có thể quét ngang tứ châu.Ta họ Chu, tên Trang, một cái ưa thích vẽ phù tiểu tu sĩ!-Cảnh giới: Nhân cảnh theo thứ tự từ thấp đến cao là: Linh đồ, Linh sĩ, linh sư, Linh sứ; Quân cảnh từ thấp đến cao là: Linh Tước, Linh Quân, Linh Hoàng, Linh Đế; Chân cảnh từ thấp đến cao là: Linh thông, Linh Chân, Linh Hiền, Linh Tiên; Thiên cảnh từ thấp đến cao là: Linh Tôn, Linh Thánh, Linh Thần, Linh Thiên.Truyện rất cũ đã xuất bản thành sách của tác, tác đang đăng lại chương miễn phí nhưng không tìm thấy sách nên chắc chưa ai đọc qua nên cvt lại thôi...
  • Huyền Huyễn
  • 43 chương
  • 2.9K
  • 5
liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan